Suicid

Längtan efter mening i livet - eller brist på livsmening - kan bli så påtaglig att en människa önskar att själv inte leva. Att samtala med en klok och erfaren människa kan göra skillnad.

Om en människa väljer att själv inte leva, om hon eller han tar sitt liv och begår självmord, kallas detta suicid. Det goda samtalet och samtal med en medmänniska kan vara av stor betydelse för de efterlevande. Döden och det självvalda livsslutet är en svår upplevelse. Suicid är en tung livsfråga.

Det är svårt att förlora en närstående genom suicid. Det är svårt att tala om suicid. Många av oss vet inte hur vi ska bete oss. Vi drar oss undan. De närstående märker det. Ensamhet och sorg kan då kännas ännu större. När en människa tar sitt liv blir alltid någon kvar.

Med många kulörta lyktor

Med många kulörta lyktor
jag gick mej i världen ut.
De slocknade – ljudlöst och oförmärkt,
och så tog det vackra slut.

Jag stannade – högst förlägen,
– allt hade ju mist sin glans!
Men nu har jag gått på vägen,
som kommer från Ingenstans

och ringlar till Ingenstädes,
i många de långa år
förutom kulörta lyktor.
Det är ganska svårt – men det går.

Nils Ferlin