Utbrändhet

Utbrändhet, stress eller psykisk utmattning är till sin karaktär djupast en trötthet.

Tröttheten kan bestå i:

Stresshantering

Stress har följt människan sedan tidernas begynnelse. Stress har hjälpt oss att överleva och fått oss att sträva framåt till förbättring och utveckling. Vi talar idag om positiv och negativ stress. Den positiva stressen handlar om en meningsfull och lustbetonad ansträngning där kroppen inte reagerar negativt på kraftig anspänning. Tvärtom utmaning och anspänning stimulerar, är roligt och gör livet meningsfullt. 

Den negativa stressen innebär att man under lång tid utsätts för kraftig påfrestning eller att man oroar och hetsar upp sig för olika vardagssituationer. Gränsen mellan positiv och negativ stress varierar från person till person. Det som för en människa är en utmaning kan för en annan vara ett hot. Skillnaden mellan positiv och negativ stress beror mycket på hur vi själva uppfattar den. En bra ledstjärna i konsten att skilja de båda formerna av stress åt är själva lusten. Upplever jag aktivitet eller passivitet som lustbetonad och trivsam är det troligen en ofarlig och positiv stress. Om jag däremot  känner ovilja, otrivsel, trötthet och motvilja kan det röra sig om negativ stress. Dessa signaler måste tas på allvar genom att aktivt reducera sin stress. 

Det finns många sätt att arbeta med stresshantering. Det grundläggande är, förutom att beakta sin kosthållning och motionsmönster, att hålla ett öga på sin livssituation; sig själv, sin fritid och sina relation samt arbetet.

Stressreducering