Själavård

Själavård är kyrkans omsorg om människans andliga och religiösa liv. Själavården kan vara allmän och ske genom sakramentsförvaltning (dop, nattvard), förkunnelse, undervisning och bikt. Enskild själavård sker i kontakt mellan en människa och pastor/präst eller diakon. Själavårdskonsten har de senaste decennierna utvecklats av psykologi, psykoterapi och samtalspedagogik. Själavård är utifrån kyrkans tro och verklighetsuppfattning genom enskilda och personliga samtal stödja individens andliga och själsliga utveckling.

Själavård kan vara ett samtal där människan genom kyrkans personal får yrkesmässig rådgivning. Det kan också vara ett samtal där man möts på ett djupare sätt och finner Jesus Kristus närvarande. I samtalet kan bearbetning ske av livets, trons och tvivlets frågor.

Pastor/präst har tystnadsplikt och även tystnadsrätt inför domstol. Pastor/präst ger tystnadslöfte i samband med sin ordination/vigsel om sådant som anförtros under bikt eller enskilt samtal. Diakon har tystnadsplikt om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller det som rör människors personliga förhållanden.

Kyrkans själavård är kostnadsfri.