Sorgens poesi
- dikter vid längtan och saknad

DEN SOM INTE HAR SORGEN

Förtvivlan är ett alltför stort ord,
men jag vet inte … Ty sorgen är
obotlig, den går aldrig över
Därav dess styrka, dess bördighet för det
som ännu inte förstörts inne i oss
Den som inte har sorgen har intet
Den som inte har sorgen kan ta sig till
med vad som helst. Med vem som helst!
Den som inte har sorgen har aldrig förlorat någonting,
aldrig ägt någonting.
Smärtan och försoningen
finns inte hos den som aldrig har haft sorgen. Och dikten
växer bara ur sorgen, ur den sorg
som beretts ett rum i glädjens hjuls nav
och där klarnat till blick och förståelse

Claes Andersson

OMKRING TIGGARN FRÅN LUOSSA

Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och viskar,
går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden
den är icke riket ditt!

Dan Andersson

GÄSSEN FLYTTA

När de gamla såren heta tära,
när din kind är vätt av ensamhetens gråt,
när att leva är att stenar bära,
och din sång är sorg som vilsna tranors låt,
gå och drick en fläkt av höstens vindar,
se med mig mot bleka, blåa skyn!
Kom och stå med mig vid hagens grindar,
när de vilda gässen flyga över byn.

Dan Andersson

FÖRLÅT

Även döden
kunde visa lite folkvett.
Du som till slut
hinner upp oss alla.
Nog hinner du
hålla din häst
vid grinden.
Tillåta oss
säga adjö.

Det skulle
hjälpa oss mycket
om vi fick vinka i fönstret.
Pressa läpparna mot rutan,
forma munnen
till ett sista :
förlåt.

Liselotte J Andersson

SORGARBETE

Det är också ett sorgarbete.
Knoppar som aldrig brast.
Blomman
som aldrig blev sett.
Okyssta läppar
kinder som ingen smekt.
En naken kvinnokropp
som ingen åtrått.
När blodet för sista gången
lämnat sin dolda källa.
Ingen skall säga: Mamma.

Det är också ett sorgarbete.
Får man gråta
och vem ska trösta?

Liselotte J Andersson

DET HEMLIGA LJUSET

Dörren öppnades
och någon jag aldrig sett
stiger in

Är det du? säger jag
Kommer du redan?

Urban Andersson

DAGAR

Det måste
finnas dagar
då ingenting händer
då kraven faller
och ingen räknar
vad du gjort
eller inte gjort

Det måste
finnas dagar
då tankarna vingkläds
då det etablerade inte gäller
och ingen bryr sig om
vad du bejakar
eller förkastar

Det måste
finnas dagar
då bara du är viktig
då relationerna vilar
och ingen frågar
vart du går
eller inte går

Lars Björklund

DU VAR LIVET

Ty Du, blott Du var livet,
när det var som vackrast och bäst.
Och mycket blev dig givet,
men alltid gav du mest.

Bo Bergman

DEN SVÅRA STUNDEN

Den svåra stunden du tror att allt är slut
och stum i mörkret sitter –
Den stunden skall du kämpa ut,
fast den är kall och bitter

Ty efteråt skall du förstå,
att just vid soluppgången
är natten särskilt kall –
men då begynner fågelsången

Harry Blomberg

IN MEMORIAM

Så vill jag minnas dig:
det vänliga vemodet i dina glansiga ögon,
sprängfyllt av tacksamhet och tillit,
skimret kring din fuktiga panna,
ren som morgondagg och fjällvind,
vallfartssången,
för sångmästaren, med strängaspel, en psalm –
resfebern i dina fladdrande pulsar,
brännande av tyst förväntan,
hela du – en lärkvinge av längtan.

Så vill jag minnas dig:
lovsång för livets skull,
hemfärdssång för evighetens –
en spröd men kristalliskt klar melodi
från ett utslitet instrument.

En glödlampa brinner klarast
strax innan tråden ska brista.
Du var som underbarast
i det skymmande sista.

Så vill jag minnas dig.

Nils Bolander

I RÖRELSE

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst
Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.
Den bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen där man sover blott en gång
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye

Livlöst är livet
Där inte du är kvar.
Världen är ett väldigt skal
Som ingen kärna har

Karin Boye

Hur fort blir lönnarna gula
som lyser vår vandring i parken.
Att dö är att resa en smula
från grenen till fasta marken.

Stig Dagerman

BÄST ÄR …

Bäst är att i tid
lära sig förlåta
först de andra
sist sig själv

Bäst är att för sent
lära sig att döma
men om
men när:
sist de andra
först sig själv

Stig Dagerman

Det kommer en dag för envar av oss
då solen går upp för sista gången.
Men finns det inget sätt för mig att veta
när min sista dag har kommit?

Men bättre är väl evangeliets råd
att leva var dag som om den vore den sista,
eller, ännu bättre,
som om den vore den första…

Dom Helder Camara

I FOLKVISETON

Kärleken kommer och kärleken går,
ingen kan tyda dess lagar.
Men dej vill jag följa i vinter och vår
och alla mina levnads dagar.
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min när du gråter.

Nils Ferlin

MED MÅNGA KULÖRTA LYKTOR

Med många kulörta lyktor
Jag gick mig i världen ut.
De slocknade – ljudlöst och oförmärkt,
och så tog det vackra slut.

Jag stannade – högst förlägen,
- allt hade ju minst sin glans!
Men nu har jag gått på vägen,
som kommer från Ingenstans

och ringlar till Ingenstädes,
i många de långa år
förutom kulörta lyktor.
Det är ganska svårt – men det går.

Nils Ferlin

Tyst slocknar en mänsklig hjärna
efter år av glädje och strid.
En blomma, en människa,
en stjärna har sin bestämda tid.

Hjalmar Gullberg

SORGEN I DINA ÖGON

Jag saknade dig
och sökte dig
- länge!
På avstånd såg jag dig
men möttes av
sorgen i dina ögon.

Det var då
det plötsligt
blev så tungt att gå.
Inte
för saknadens skull
utan för sorgens
- sorgen i dina ögon!

Ivar Karlstrand

VAR DET VERKLIGEN SÅ VACKERT!

I avskedets stund
trycker jag din hand
men orden
jag vill ge dig
finner jag inte.
Då lägger jag
i dina händer
mina tårar
min längtans
och min smärtas
ordlösa språk

I dina kupade händer
skall du bära
tårarnas hemliga tecken.
Och du skall se
ut över havet
och din längtansblick
ljusnar
när vågorna tystnar
och allt blir stilla.

Ivar Karlstrand

Säg till om jag stör,
sa han när han steg in,
så går jag med detsamma.
Du inte bara stör,
svarade jag,
du rubbar hela min existens.
Välkommen.

Eeva Kilpi

1925
SÅ VAR DET

Vidare drivs jag,
In i ett okänd land.
Marken blir hårdare,
luften mer eggande kall.
Rörda av vinden
från mitt okända mål
skälva strängarna i väntan.
Alltjämt frågande
skall jag vara framme,
där livet klingar ut –
en klar enkel ton i tystnaden

Dag Hammarskjöld

1956

Du vågar ditt ja – och upplever mening.
Du upprepar ditt ja – och allt får mening.
När allt har mening, hur kan du leva annat än ja.

Dag Hammarskjöld

3 DECEMBER 1960

Vägen
Lyckan
Kalken
Smärtan
Svaret
Slutet

du skall följa den
du skall glömma den
du skall tömma den
du skall dölja den
du skall lära det
du skall bära den

Dag Hammarskjöld

6 JULI 1961

Trött
och ensam.
Trött
så sinnet värker.
Nedanför hällarna
silar smältvattnet.
Fingrarna är stumma,
knäna skälver.
Det är nu,
nu, du inte får släppa.

Andras väg
har rastplatser
i solen
där de mötas.
Men detta
är din väg
och det är nu,
nu, du inte får svika.

Gråt,
om du kan,
gråt
men klaga inte.
Vägen valde dig –
och du skall tacka.

Dag Hammarskjöld

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och någonting alldeles oväntat sker.
Världen förändrar sig varje dag
men ibland blir den aldrig densamma mer.

Alf Henriksson

Allena är härligt att gå och dra
då gör man som man vill.
Det är ensamhet som inte är bra.
Ensam är att inte ha
någon att längta till.

Alf Henriksson

O NEJ

O nej, sorgens ord dödar ingen.
Det är ordlösheten som dödar.
Talande lever vi,
stumma dör vi.
Lyssna då till min röst,
en arm låga som lyser
på grottans väggar.
- Ingen är här,
ingenting är att frukta
så länge ordet finns
och lågan lyser.

Olof Lagercrantz

Smärtan behöver ord för att övervinnas,
Annars kunde vi inte stå ut med den.

Olof Lagercrantz

En gång skall du vara en av dem
som levat för länge sedan.
Jorden skall minnas dig
så som den minns gräset och skogarna.
Så som myllan minns det multnade lövet,
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig - såsom havet.

Pär Lagerkvist

DET ÄR VACKRAST

Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus över jorden,
över markens hus

Allt är ömhet, allt är smekt av händer
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån -
allt är givet människan som lån.
Pär Lagerkvist

Om du tror på gud och någon gud inte finns
så är din tro ett ändå större under.
Då är den verkligen något ofattbart stort.
Varför ligger det en varelse nere i mörkret och ropar på något som inte finns?
Varför förhåller det sig så?
Det finns ingen som hör att någon ropar i mörkret.
Men varför finns ropet?

Pär Lagerkvist

KÄLLAN

Jag bär en källa i mitt bröst.
Giv att den ej må sina.
Inom mig hörs dess fjärran röst
Som om dess djup var mina.

Jag liksom dolda källsprång hör
som ej hos mig kan finnas.
Vad är det som min stillhet stör?
Vad som jag ej kan minnas?

Pär Lagerkvist

Jag bor i ett ljus,
Där ej någon kan mig nå –
Jag äger en glädje,
Som ej någon kan förstå.

Jag är fri som en fågel,
Och dock fånge och träl –
Jag äger ej något,
Men Någon har min själ.

Sven Lidman

NÅGON GÅNG SKA VI ALLA DÖ

Någon gång ska vi alla dö
du och jag
Alla människor ska dö
och alla djur
och alla träd ska dö
och blommorna på marken
men
inte allihopa på samma gång
utan då och då
så att det knappast märks

Barbro Lindgren

EN VÄNS DÖD

Jag minns att det ovanliga med döden
var borta den dagen, då han dog.

Jag satt och läste en bok. Och så
lade jag boken ifrån mig, och gick in.

Där satt de i stillhet vid hans bädd
och skymningen rörde vid fönsterbrädet.

Och när jag stod där, var det en ensam
röst som sa: ”Nu upphör han att andas”.

Och då, just då var det döden som kom.

Sebastian Lybeck

Känn dig ense i en tid med det gula löv
som tveksamt lämnar sin kvist
En dag när sommaren abdikerar i vinden
och trädet lägger ner sin krona på kudden av
mossa som ska överleva.

Harry Martinsson

LÅTA KOMMA, LÅTA GÅ

Utan smärta inget liv som lever, ingen växt.
Ingen kärlek utan sårbarhet och sår.
Ingen fullhet utan saknad sen – sol som går i moln.

Låt oss inte frukta livets smärta:
Den gör ont men gör oss inte illa.
Låt oss ta det bittra med det ljuva –
äppelblom och vinterns nakna gren.

Margareta Melin

NÄRA MÅLET

Barndomen förrann,
ungdomen, den s.k. medelåldern – Swisch!
Det har verkligen gått undan.
Nu ålderdomen…
Och jag som inte ens hunnit skaffa mig en livsåskådning.

Tage Nilsson

AFTONPSALM

Låt mig spänna bönens vinge;
himlen är så hög i kväll.
Friden vandrar över jorden,
viskande vid varje tjäll.

Bortom skogen, bortom bergen,
upp mot aftonskyn det hörs
som ett stilla sus av vingar,
som av längtan uppåt förs.

I Betania, när kvällen
bringar doft från ros och slån,
vill i afton tyst jag möta
timmermannens store son!

Djupt jag böja vill min panna
för det höga majestät…
ej med bävan men i kärlek
vill jag lyss till dina fjät...

Mästare! Jag ser dig komma
outsägligt rik och skön;
låt mig röra vid din mantel
med mitt hjärtas tysta bön!

Pälle Näver

Vad rätt du tänkt, vad Du i kärlek vill,
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas.
Det är en skörd, som undan honom bärgas
ty den hör evigheten till.

Viktor Rydberg

För alla finns en enda väg in i livet,
och en enda väg ut.

Salomos vishet

Jag vill älska Dig
utan att klamra mig fast
uppskatta Dig utan att döma
vara tillsammans med Dig utan att tränga mig på
inbjuda Dig utan att ställa krav
lämna dig utan skuld
kritisera utan att klandra
och hjälpa Dig utan att förolämpa.

Virginia Satir

Livets högsta glädje
Du berett min själ
Därför vill jag säga
Dig ett ljust farväl.
I mitt hjärta lever
Du som jag har kär
Där står tydligt skrivet
Vem du var – och är

Bo Setterlind

LIVETS MENING

Du frågar efter livets mening.
Livet har inte nån mening.
Liksom du inte har någon mening enbart för dig
och liksom du ensam inte heller är livets mening,
så har livet ingen mening om sig - eller ens om dig.
Livet är bara liv, liksom du är liv.
Den enda skillnaden är möjligen den,
att livet inte är så beroende av dig
som du är av livet.

Bo Setterlind

MÄSTAREN

Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler!
En gång hörde jag Mästaren spela på bara två strängar.
Han stod bland träden
och spelade på sitt älsklingsinstument,
hymn efter hymn, visa efter visa,
utkristaliserad smärta, 0ch jag visste:
Den fiolen var jag!
Andra skulle inte ha ansett mig värd att spela på,
Men i Hans händer dög jag!

Bo Setterlind

DÖDEN TÄNKER JAG MIG SÅ

Det gick en gammal odalman
och sjöng på åkerjorden.
Han bar en frökorg i sin hand
och strödde mellan orden
för livets början och livets slut
sin nya fröskörd ut.
Han gick från soluppgång till soluppgång.
Det var den sista dagens morgon.
Jag stod som harens unge, när han kom.
Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång!
Då tog han mig och satte mig i korgen
och när jag somnat, började han gå.
Döden tänker jag mig så.

Bo Setterlind

VAR RÄDD OM LIVET

Var rädd om livet, det ska glädja dig
Var rädd om ljuset, det ska leda dig
Var rädd om mörkret, det ska skydda dig
Var rädd om slutet, det ska rädda dig

Bo Setterlind

DET ÄR TID FÖR EN LÅNG RESA

Det är tid för en lång resa,
en färd till ett annat land,
ett land som finns i vårt inre,
osynligt och utan band.

Där är ljuset ett sätt att leva,
ett smycke är mörkret där,
och det största berget man har att bestiga
är att lämna sin egen värld.

Det är tid för en lång resa
- för ett möte med HAN SOM ÄR

Bo Setterlind

Det finns ett hav, som ingen ser,
Det finns en grav, där ingen dör,
Det finns en sol, som ej går ner,
det finns en strand i varje själ.

Bo Setterlind

Så skimrande var aldrig havet.
Och stranden aldrig så befriande,
fälten, ängarna och träden,
aldrig så vackra
och blommorna aldrig så ljuvligt doftande
som när du gick vid min sida.

Evert Taube

HYMN TILL LIVET

Livet är en chans, ta vara på den.
Livet är skönhet, beundra den.
Livet är lycksalighet, njut den.
Livet är en dröm, låt den bli verklighet.
Livet är en utmaning, anta den.
Livet är en plikt, uppfyll den.
Livet är lek, lek den.
Livet är dyrbart, ha omsorg om det.
Livet är rikedom, bevara den.
Livet är kärlek, ge dig hän åt den.
Livet är hemlighet, upptäck den.
Livet är löfte, låt det gå i uppfyllelse.
Livet är sorg, övervinn den.
Livet är sång, sjung den!

Moder Teresa

Så fatta alla sanning, så våga all rätt,
och bida det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland människors ätt,
och till dem från tiden vi vädje.
Vad tiden dig gav må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

Esaias Tegnér

ROMANSKA BÅGAR

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängs turisterna i halvmörkret.
Valv gapande bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall”.
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
Tillsamman med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini
Och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Tomas Tranströmer

PRELUDIER II

Två sanningar närmar sig varann.
En kommer inifrån, en kommer utifrån
Och där de möts har man en chans att få se sig själv.

Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat:
”Stanna! Vad som helst, bara jag slipper känna mig själv.”
Tomas Tranströmer

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta
som bara kan hittas av den som gått vilse.

Tomas Tranströmer

NÄR MAMMOR DÖR

När mammor dör,
då förlorar man ett av väderstrecken.
Då förlorar man vartannat andetag,
Då förlorar man en glänta.
När mammor dör, då växer sly överallt.

Göran Tunström

Våga bejaka motsägelsen.
Våga leva i spänningspunkten.
Våga konfronteras med tomheten.
Våga stöta huvudet mot muren.
Framhärda i envishet.
Ge inte upp

Gunnel Vallquist

Mognad:
att inte jämt vilja blomma
att säga ja till tiden och frukten
att tillåta frukten
skördas eller falla till marken

Gunnel Vallquist

Det tunga i livet:
Vilja men inte kunna.
Det onda i livet:
Kunna men inte vilja.

Gunnel Vallquist

Det är märkligt vilka avtryck människor lämnar.
Och att tomrum kan väga så mycket.

Kjell Westö

KÄRLEK

men inte den som springer
på glödande fötter
till och ifrån snabba möten
jagad och jagande
sårad och sårande
inte den som lever på ständigt
smärtsamma avskedstaganden
utan den kärlek
som ger trygghet och vila
som värmer och värnar
och endast har ett enda avskeda att frukta:
dödens

Maria Wine

Att tvingas lämna den vi har kär
eller att själv bli lämna ensam kvar -
omöjligt att säga vad som gör mest ont;
att förorsaka sorgen eller att leva vidare ensam med sorgen.

Lika lite som vi kan sova samma sömn och drömma samma dröm
kan vi dö samma död
- men ett kan vi göra;
att såsom en kärleksfull moder
hjälper sitt barn med de första stegen över livets tröskel
kan vi hjälpa varann att vandra vägen till slut.

Maria Wine

*
Så har vi vandrat Du och jag
i kärlek hand i hand.
Så har vi åldrats dag för dag
i våra drömmars land.
Vår lycka var vår rikedom.
Nu har Du gått, min hand är tom.
Nu viskar jag de orden – de vackraste jag vet:
Du var mitt allt på jorden.
Mitt allt i evighet.

*
Stilla, så stilla gick solen ner –
Slut är den långa arbetsdagen.
Strålande ögon ej längre mot oss ler.
Hjälpande handen ej räckes mer.
Det ljusa och vackra förblir.

*
Du fann vid havet lycka – i vågorna din ro
i sann och salig mening – din själ där ville bo.
Vi minns dig nu med glädje
Din varma trygga famn
och tröstar oss med vetskap -
Du nått en säker hamn.

*
Det kom en stilla vind
Som smekte ömt din trötta kind
Liksom ett ljus som blåstes ut
Din levnads dag har nått sitt slut

*
I hjärtat finns ett rum
som bara är för dig.
Och var jag än tar plats
så finns du här hos mig.
Men bland allt du är
för mig finns något svårt att bära –
min längtan efter dig när jag inte är dig nära.

*
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog dig i handen
och förde dig hem

*
Tack för din alltid så hjälpsamma hand.
Så snar till hjälp så ofta den hann.
Tack för de tjänande stegen du gick.
Tack för all ömhet vi såg i din blick.
Du hade ett hjärta så innerligt gott.
Vi tacka Dig vill för allt vad vi fått.