Referenslitteratur

Här följer en lista svensk teologisk litteratur som jag under mina år som teologie studerande haft nytta och glädje av. Till och från har jag återvänt till den. I mån av tid och intresse kan du med hjälp av dessa författare och titlar söka litteraturen på bibliotek, bokhandeln och antikvariat. Eller låna den av andra som lik mig har intresse av teologin. Observera att nedanstående litteratur är i referens- och fördjupningslitteratur – inte kurslitteratur för att deltagande i studierna i Brevskola i kristen tro.