Handledning - som jag ser det ...

Arbetsplatsens personal och nyckelpersoner möter psykoterapeut och samtalspartner som har uppgift att skapa strukturerad reflektion kring erfarenheter och upplevelser från arbetsplatsen. Samtalet utvecklar duglighet, servicekänsla och identitet hos arbetstagaren. Handledning är ett pedagogiskt arbete som kan ske i grupp eller individuellt.

Handledning kan i andra sammanhang kallas för coaching. Eller mentorskap. Eller lots.

Handledning innebär en metod för reflexion över yrkesrollen där handledaren och den handledde tillsammans arbetar för att utveckla yrkesmässig kompetens, växa i självkännedom och integrera ny kunskap.

Nisse Norén leder individuell handledning eller handledning i grupp för personal från sjukvården, ideella organisationer, företagsledare, kyrkans präster och personal, polis, skola och utbildning. I planerad och långsiktig handledning planeras sex till åtta handledningssamtal per år. Handledning pågår 45 eller 90 min vid varje samtalstillfälle.