Föredrag

Vid dagträff, kulturafton, lunchmöte, församlings- eller föreningskväll kan Nisse Norén hålla populärföredrag i något av följande ämnen:

Nisse Norén är pensionerad pastor i Svenska Missionskyrkan/Equmeniakyrkan, folkhögskollärare och psykoterapeut. Arbetar inom Samtalstjänst med samtalsstöd, psykoterapi och handledning.

Kostnad 500 kr inom frikyrkan och pensionärsorganisationer plus 18.50 kr/milen eller kollektiv resa. 600 kr i övriga fall + 28,50 kr milen för bilen plus moms.