Debriefing

Med den till svenska svåröversatta termen ”debriefing”, som betyder utfråga, rapportera, avlägga rapport, menas att eliminera och lindra chockupplevelser och psykiska stressreaktioner efter omskakande uppdrag eller upplevelser där människor utsatts för eller deltagit i psykiskt påfrestande situationer.

Debriefing sker i ett icke värderande samtal där fakta, tankar, känslor och intryck tas upp.  Avlastningssamtalet kan ske internt inom det egna arbetslaget i anslutning till det som hänt. Vid allvarligare tillbud bör extern samtalsledare av debriefingsamtalet inkallas. Debriefing kan ske både individuellt eller i grupp.

Debriefing är genom samtal att avlasta, bearbeta och reducera stress.

Debriefingen bör inledas så snart som möjligt efter den psykiskt påfrestande händelse. Helst samma dag eller inom 24 timmar.

Tre viktiga områden är viktiga att bearbeta i samtalet genom ett aktivt lyssnande:

VAD och HUR frågor – inte VARFÖR.