Distansstudier för lekmän
i Gamla Testamentet

Är du intresserad av …

  • att lära känna den bibliska historien och arbeta med Bibelns texter?

  • att möta patriarkerna, psalmerna och profeterna och deras texter för att söka Bibelns röda tråd från Abraham till Kristus?

  • att läsa och söka kunskap på egen hand?

  • att studera och ställa trons och tvivlets frågor samt få personlig respons?

  • att läsa i egen takt utan andra krav än kunskap för kunskapens egen skull?

Då kan Brevskola i kristen tro vara något för dig!

I detta studiearbete krävs inga förkunskaper – endast intresse och en smula envishet att ge sig i kast med Den heliga skriften - denna mångsidiga bok.

När du anmält dig kan du läsa individuellt från den plats där du bor – eller i dialog och samverkan med andra utan tidskrav. Kommunikation sker med brevpost eller e-mail. Kursen sker i samverkan Equmeniakyrkan. Studierna kan även genomföras som studiecirkel i samverkan med studieförbundet BILDA – www.bilda.nu

Deltagarkostnad 650 kr inkl moms.

Kontakta kursledaren Nisse Norén för mer information!

I länkarna nedan kan du läsa mer om studierna och deras innehåll:

INFORMATION OM BREVSKOLA I KRISTEN TRO

Brev 1: De fem Moseböckerna

Brev 2: Josua till Kungaböckerna

Brev 3: Krönikeböckerna till Ester

Brev 4: Poetisk litteratur och vishetslitteraturen - Job, Psaltaren, Ordspråksboken,
Prediaren, Höga Visan

Brev 5: Profetisk litteratur

Brev 6: Apokryferna till Gamla testamentet

Referenslitteratur