Brevskola i kristen tro
Information till intresserade

Brevskola och distansutbildning har lång tradition i den kristna undervisningen. Många har stillat sin kunskapstörst genom knyta an till korrespondensstudier som genomförts på ledig tid. På detta sätt har man skaffat fördjupade insikter i den kristna trons grund och innehåll. För andra blev brevskolan början till systematiska studier av teologins rika värld. För många har brevskolan också blivit ett steg till särskild tjänst i den kristna församlingen. Många deltagare har genom korrespondensstudier fått motivation och engagemang i den lokala kyrkans uppdrag.

Här erbjuds BREVSKOLA I KRISTEN TRO – GAMLA TESTAMENTET.
Brevskolan är studier för lekmän i Israels historia och Gamla testamentets teologi. Deltagare i kursen söker se och följa den röda tråden i Bibeln. Det som den uppståndne Mästaren syftade på då han lärde att han själv i förväg omtalats i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna (Luk 24:44, Joh 1:45).

Brevskola i kristen tro arbetar utifrån följande förutsättningar

Brevskolan innehåller sex studieområden i Gamla testamentet:

Brev 1 De fem Moseböckerna
Brev 2 De historiska böckerna del 1
Brev 3 De historiska böckerna del 2
Brev 4 Poetisk litteratur och vishetslitteraturen
Brev 5 Den profetiska litteraturen
Brev 6 Den apokryfiska litteraturen

Lärare för brevskolan är pastor Nisse Norén, Equmeniakyrkan.

Kurskostnad 650 kronor inklusive moms. Delbetalning är möjlig. Kostnaden faktureras efter att deltagaren kommit igång med studierna.

Förfrågningar och anmälan:
Nisse Norén Mossbråsa 2, 574 91 VETLANDA
tfn. 070-34 6 10 34, 0383-30034.
e-post: nissenoren@gmail.com

Den intresserade kan även söka Brevskola i kristen tro som studiecirkel på www.bilda.nu där man också kan anmäla sig som deltagare till den online-baserade kursen.

VÄLKOMMEN TILL BREVSKOLAN!